Чилъри

 

 

Телефони
(02) 439 0550
(02) 889 0055
(02) 889 0056

Факс
(02) 439 0659

Email

office@rittal.bg

Офис Варна
Александър Георгиев
0888 204 054
georgiev.a@rittal.bg


 

Чилъри TopTherm
Чилъри в стоящ корпус
Чилъри в стоящ корпус за масло
Чилъри в стоящ шкаф TS 8
Чилъри в индустриален корпус
Чилъри за ИТ системи
Чилъри за ИТ системи от 15 до 124 kW

 

Чилъри TopTherm

toptherm-chillerstoptherm-chillers

toptherm-chillers

[Нагоре]

 

Чилъри в стоящ корпус

chillers-standing chillers-standing

chillers-standing

[Нагоре]

 

Чилъри в стоящ корпус за масло

chillers-oil chillers-oil

chillers-oil

[Нагоре]

 

Чилъри в стоящ шкаф TS 8

chillers-ts8 chillers-ts8

chillers-ts8

[Нагоре]

 

Чилъри в индустриален корпус

chillers-industrial chillers-industrial

chillers-industrial

[Нагоре]

 

Чилъри за ИТ системи

chillers-it chillers-it

chillers-it

[Нагоре]

 

 
 
 

 
 
 
Индустриални табла и комуникационни шкафове