Системи за климатизация

 

 

Телефони
(02) 439 0550
(02) 889 0055
(02) 889 0056

Факс
(02) 439 0659

Email

office@rittal.bg

Офис Варна
Александър Георгиев
0888 204 054
georgiev.a@rittal.bg


 

Системите за климатизация осигуряват подходящите работни условия на околната среда за всякакъв вид приложения, като
това се отнася по-специално за чувствителната електроника. Широка продуктова програма от охлаждащи устройства, водни охладители, топлообменници, филтърни вентилатори и отопления за разпределителни и управляващи шкафове предпазва от неблагоприятните физически и температурни въздействия. Тя се допълва от разнообразни допълнителни принадлежности. Rittal подпомага избора на оптималното климатизиращо устройство с помощта на пакет с подробни информационни материали и компютърната програма Rittal Therm.

Продуктовата гама включва

Климатизиращи и охладителни системи
Чилъри
Топлообменници
Вентилаторни системи
Нагреватели за шкафове и табла

 
 
 

 
 
 
Индустриални табла и комуникационни шкафове