Контакт

Ритал България

 

 

Търговски комплекс Европа

Централен офис:

София, ул. Искърско шосе 7
Търговски комплекс Европа, сграда No. 7

Адрес за кореспонденция:

Ритал ЕООД
ПК № 3
1592 София

Склад Rittal

Телефони:
(02) 439 0550
(02) 889 0055
(02) 889 0056

Факс:
(02) 439 0659

Email:
office@rittal.bg

 

Офис Варна:

Александър Георгиев
Тел. 0888 204 054
Email: Georgiev.a@rittal.bg

Форма за запитване

Име и фамилия*:
Фирма*:
Улица, №:
Пощенски код, град:
Телефон*:
Факс:
E-mail*:
Как научихте за нас:
Текст на запитването:
Код за проверка (на латиница)*:   Код за проверка
                                       

 

 
 
 

 
 
 
Индустриални табла и комуникационни шкафове