Шкаф

 

 

Телефони
(02) 439 0550
(02) 889 0055
(02) 889 0056

Факс
(02) 439 0659

Email

office@rittal.bg

Офис Варна
Александър Георгиев
0888 204 054
georgiev.a@rittal.bg


 

Шкаф Ripac Vario
Шкаф Ripac Vario EMC
Шкаф Ripac Compact 3 U, 6 U
Шкаф Ripac Vario Mobil 3 U, 6 U, за мобилни приложения
Шкаф Ripac Solid 3 U, 6 U, за външни нaтоварвания
Аксесоари за субракове

 

Шкаф Ripac Vario

ripac-vario-enclosure

3 U, 6 U, 9 U (позволява дооборудване до постигане на електромагнитна съвместимост)
ripac-vario-enclosure

4 U, 7 U (позволява дооборудване до постигане на електромагнитна съвместимост)
ripac-vario-enclosure

[Нагоре]

 

Шкаф Ripac Vario EMC

ripac-emc-enclosure

3 U, 6 U, 9 U
ripac-emc-enclosure

4 U
ripac-emc-enclosure

7 U
ripac-emc-enclosure
1) Предни свързващи шини с 10 мм капаче за дръжките поставяне/изваждане.

[Нагоре]

 

Шкаф Ripac Compact 3 U, 6 U

ripac-compact-enclosure

ripac-compact-enclosure

[Нагоре]

 

Шкаф Ripac Vario Mobil 3 U, 6 U, за мобилни приложения

ripac-mobil-enclosure

ripac-mobil-enclosure

[Нагоре]

 

Шкаф Ripac Solid 3 U, 6 U, за външни нaтоварвания
(изпълнение устойчиво на електромагнитни влияния)

ripac-solid-enclosure

ripac-solid-enclosure

[Нагоре]

 

Аксесоари за субракове

accessories-subracks

accessories-subracks

[Нагоре]

 

 
 
 

 
 
 
Индустриални табла и комуникационни шкафове