Индустриални табла и шкафове

 

 

Телефони
(02) 439 0550
(02) 889 0055
(02) 889 0056

Факс
(02) 439 0659

Email

office@rittal.bg

Офис Варна
Александър Георгиев
0888 204 054
georgiev.a@rittal.bg


 

Индустриални табла и шкафове – предимството на многообразната продуктова гама
Перфектни и икономически изгодни решения за всички случаи. Голямото разнообразие, изборът на материал, ориентирани към съответното приложение, адаптирането към определени области на приложение, модулното допълване, чрез допълнителни компоненти и принадлежности в рамките на единна система и съвместимостта с другите продукти на Rittal, осигуряватна клиентите възможността, да получат всичко необходимо от един доставчик.

Перфектни цялостни решения:

Кутии и табла
RiLAN Индустрия
Компактни табла АЕ
Системи шкафове
Пултови системи
Системи компютърни шкафове
Индустриални работни станции
Комфортен панел
Оптипанел
Команден панел VIP 6000
Пултове за управления
Хигиенен дизайн
Неръждаема стомана
Ех-табла
EMC

 
 
 

 
 
 
Индустриални табла и комуникационни шкафове