Топлообменници

 

 

Телефони
(02) 439 0550
(02) 889 0055
(02) 889 0056

Факс
(02) 439 0659

Email

office@rittal.bg

Офис Варна
Александър Георгиев
0888 204 054
georgiev.a@rittal.bg


 

Топлообменник въздух/вода - LCP
Топлообменник въздух/вода Micro, стенен монтаж
Топлообменник въздух/вода Стенен монтаж с регулиран с термостат магнитен вентил
Топлообменник въздух/вода Стенен монтаж с базов контролер/контролер Comfort
Топлообменник въздух/вода TopTherm покривен монтаж с базов контролер/контролер Comfort
Топлообменник вода/вода
Топлообменник въздух/въздух TopTherm
Топлообменник въздух/въздух

 

Топлообменник въздух/вода LCP

lcd

Предимства:
- Максимална ефективност, благодарение на EC вентилаторите и IT-базираното управление
- Минимална загуба на налягане във въздушния поток, което от своя страна намалява консумацията на енергия от вентилаторите
- Благодарение на шестте модулни вентилатора, изходящата мощност може да бъде адаптирана към конкретните изисквания
- Модулните вентилатори могат да бъдат конфигурирани в редундантност n+1
- Стандартно с 3-фазно редундантно захранване
- Стандартно с редундантен температурен сензор
- Разделението между охлаждащата част и рака, предпазват оборудването в случай на теч
- До 60 kW охлаждане на рак
- Минималното тегло, означава минимално натоварване на плочата
- С опция за сензорен дисплей

Наблюдение:
Наблюдение на всички по-важни параметри като:
- температурата на входящия въздух
- температурата на изходящия въздух
- входяща/изходяща температура на водата
- Воден кръг
- Охладителна мощност
- Обороти на вентилаторите
- Теч
- Допълнителни сензори
- Директна връзка, чрез SNMP / Ethernet
- Интеграция с RiZone

Начин на действие:

LCP модула вкарва под налягане студен въздух в предната част на рака и засмуква топлият от задната част
Цвят: RAL 7035
Защита категория:IP 40 to IEC 60 529

За повече информация свалете този PDF файл

[Нагоре]

 

Топлообменник въздух/вода Micro, стенен монтаж

heat-exchanger-air-water-micro

heat-exchanger-air-water-micro

[Нагоре]

 

Топлообменник въздух/вода Стенен монтаж с регулиран с термостат магнитен вентил

heat-exchanger-air-water-wallheat-exchanger-air-water-wall

heat-exchanger-air-water-wall

[Нагоре]

 

Топлообменник въздух/вода Стенен монтаж с базов контролер/контролер Comfort

heat-exchanger-air-water-wall

[Нагоре]

 

Топлообменник въздух/вода TopTherm покривен монтаж с базов контролер/контролер Comfort

heat-exchanger-air-water-toptherm heat-exchanger-air-water-toptherm

heat-exchanger-air-water-toptherm

[Нагоре]

 

Топлообменник вода/вода

heat-exchanger-water-water heat-exchanger-water-water

heat-exchanger-water-water

[Нагоре]

 

Топлообменник въздух/въздух TopTherm

heat-exchanger-air-air-toptherm heat-exchanger-air-air-toptherm

heat-exchanger-air-air-toptherm

[Нагоре]

 

Топлообменник въздух/въздух

heat-exchanger-air-air

[Нагоре]

 

 
 
 

 
 
 
Индустриални табла и комуникационни шкафове