Ритал представя

RiMatriX 5 Преимущество на технологията

 

Телефони
(02) 439 0550
(02) 889 0055
(02) 889 0056

Факс
(02) 439 0659

Email

office@rittal.bg

Офис Варна
Александър Георгиев
0888 204 054
georgiev.a@rittal.bg


 

Съвременните тенденции на минимизация и компактност на сървърните и комуникационни ситеми предполагат концентриране на голям брой активни устройства в единица обем. Това естествено води след себе си необходимостта от решаване на два основни проблема, а именно осигуряване на надеждно захранване, съобразено с увеличената консумация и с охлаждането или по-точно отвеждането на отделената топлина. С новата система, наречена RiMatriX5, предлагана от фирма RITTAL, е намерено компактно, функционално и модулно решение на всички изисквания, свързани с проектирането, инсталирането и осигуряването на надеждна работа на един такъв сървърен център. Цялостната система обхваща петте основни компонента, гарантиращи безотказна работа, а именно: „Рак-система”, „Захранване”, „Климатизация”, „Сигурност” и „Мониторинг и Отдалечено управление”. Какво представляват отделните модули?

Рак-система. Конструкцията е базирана на индустриалната рамка TS8, която се използва при случаи, когато трябва да се постигне здравина и товароносимост, прахо- и влагозащитеност, гъвкавост при монтажа и вътрешното разпределение. Това е конструкцията, заложена при сървърните ракове на НР, DELL, на системните ракове на Emerson и Honeywell. Възможността й за свързване една с друга позволява да се обособят в една обща секция отделни полета, осигуряващи монтажа на сървърната (активната) част, на частта разпределение на захранването, на UPS частта, на батериите, на климатизиращите модули. Освен това конструкцията позволява монтирането на различни заключващи системи като част от осигуряване сигурността на оборудването.

Захранване. С този модул се осигурява непрекъснато и надеждно електроподаване за всеки един консуматор. Той е разпределен в три полета от конструкцията. В модулния разпределителен шкаф е предвиден монтажа и свързването на захранващите 19” PDU към централната шинна система, от които се осигурява токоподаване към всеки един сървърен рак от системата. Другите две полета са предвидени съответно за UPS модулите и за батериите към тях. И главното и аварийното захранване е организирано на принципа “plug-&-play” , което дава възможност за разширяване, разместване и преаранжиране на системата без намесата на „външни специалисти” и с минимални инвестиции. И не на последно място - без да е необходимо да се прекъсват текущите операции.

Климатизация. Концепцията за климатично осигуряване и контрол при RiMatriX5 намалява разходите за първоначална инвестиция и помага да се запази тяхната стойност в бъдещо време. Гъвкавостта и модулността на системата позволява осигуряване на необходимото охлаждане и висока степен на надеждност при максимално натоварени минимални обеми. Чрез решенията Liquid Cooling Systems или директно водно охлаждане на процесорите се осигурява необходимата климатизация директно в рак-системата на минимална площ и без допълнителни строително-монтажни работи в помещението.

Сигурност. Физическата сигурност на рак-системата срещу външни въздействия е един от важните фактори, допринасящ за безпроблемната работа на цялата IT инфарструктура. Като ключов компонент на RiMatriX5, Computer Multicontrol Systel – Top Concept (CMC-TC) е изцяло завършена система за контрол и наблюдения на основните параметри вътре в една рак-система като контрол на: достъпа, температурата, влажността, въздушният поток, вибрации, дим и т.н. Система е разработена така, че при нарушаване на някой от зададените параметри задейства алармена сигнализация, изпращане на е-mail и SMS съобщения. Системата може да осигури и видео наблюдение. Чрез задаването на ІР адрес на всеки рак или система настройките и контрола могат да се правят отдалечено.

Мониторинг и Отдалечено управление. Модулът е максимално опростен за използване и дава възможност за цялостно наблюдение върху IT инфарструктурата. Това от своя страна спестява разходи за обслужване на дадената система. Наблюдението, измерванията и контролните функции, предоставени чрез CMC-TC, намаляват рисковете до минимум и позволяват взимането на превантивни мерки. Чрез KMV switches, е осигурен достъпът до всички сървъри в системата. Администраторите са свързани директно чрез 1U monitor/keyboard drawer, чрез отдалена конзола до 300 метра или чрез TCP/IP мрежа. Администрирането се предлага чрез fn-screen display и 2 физически независими мрежи (Syslog, LDAP, Active Directory)

 

 

 
 
 

 
 
 
Индустриални табла и комуникационни шкафове