IT решения

 

 

Телефони
(02) 439 0550
(02) 889 0055
(02) 889 0056

Факс
(02) 439 0659

Email

office@rittal.bg

Офис Варна
Александър Георгиев
0888 204 054
georgiev.a@rittal.bg


 

ИТ-решенията – перфектни и адаптирани към специфичните потребности на отделните клиенти. Поради новите технологии, мрежовото оборудване поставя все по-високи изисквания към инфраструктурата на «информационните възли», като това е свързано и с компетентен системен доставчик. Независимо, дали се касае за малък етажен разпределител за оптична мрежа или за комбиниран разпределителен шкаф за поставяне на оборудване, продуктовата програма на Rittal предлага оптималното, ориентирано към практиката системно решение за всяка задача и всяко приложение.

Продуктовата гама включва

Мрежови шкафове
Сървърни ракове
Захранване
Системи за непрекъснато захранване
Сигурност
Наблюдение и контрол
Телекомуникациионно оборудване
Мобилни работни места

 
 
 

 
 
 
Индустриални табла и комуникационни шкафове