Захранвания

 

 

Телефони
(02) 439 0550
(02) 889 0055
(02) 889 0056

Факс
(02) 439 0659

Email

office@rittal.bg

Офис Варна
Александър Георгиев
0888 204 054
georgiev.a@rittal.bg


 

Захранвания Ripac – Open Frame
Захранвания Ripac, щекерни
Захранвания Ripac за CPCI, щекерни
CPCI захранване Open Frame
CPCI захранване щекерно
AT/ATX захранване
Лицев панел за ATX захранване
Редундантно захранване
Непрекъсваемо захранване

 

Захранвания Ripac – Open Frame

open-frame-power-supply

open-frame-power-supply

[Нагоре]

 

Захранвания Ripac, щекерни

ripac-power-supply

ripac-power-supply

[Нагоре]

 

Захранвания Ripac за CPCI, щекерни

ripac-cpci-power-supply

ripac-cpci-power-supply

[Нагоре]

 

CPCI захранване Open Frame

open-frame-cpci-power-supply

open-frame-cpci-power-supply

[Нагоре]

 

CPCI захранване щекерно

cpci-power-supply

cpci-power-supply

[Нагоре]

 

AT/ATX захранване

atx-power-supply

atx-power-supply

[Нагоре]

 

Лицев панел за ATX захранване

atx-front-panel

atx-front-panel

[Нагоре]

 

Редундантно захранване

redundant-power-supply

redundant-power-supply

[Нагоре]

 

Непрекъсваемо захранване

uninterrupted-power-supply

uninterrupted-power-supply

[Нагоре]

 

 
 
 

 
 
 
Индустриални табла и комуникационни шкафове