Токоразпределителни системи

 

 

Телефони
(02) 439 0550
(02) 889 0055
(02) 889 0056

Факс
(02) 439 0659

Email

office@rittal.bg

Офис Варна
Александър Георгиев
0888 204 054
georgiev.a@rittal.bg


 

Токоразпределителни системи – ползите са в системата

Модерното разпределение на тока изисква все по-големи мощности и ефективност. Затова потребителите изискват все повече сигурност от международно признати и тествани компоненти за токово разпределение.Rittal предоставя на всички, изграждащи разпределителни съоръжения, иновативни и съответстващи на съответните разпоредби системи. Проведените в акредитирани лаборатории типови изпитания доказват по забележителен начин годността за експлоатация на тоководещите шинни системи на Rittal.

Успешни решения за промишлени разпределителни системи
- SV шинните системи
- SV свързваща техника
- SV предпазителни елементи
- NH-силови разединители с предпазители
- NH-разединител за шинен монтаж
- SV адаптери за устройства
- Ri4Power Form 1
- Ri4Power Form 1 – ISV
- Ri4Power Form 2-4

Подробна информация можете да намерите на страници 332 – 483 на Каталога.

 
 
 

 
 
 
Индустриални табла и комуникационни шкафове