Неръждаема стомана

 

 

Телефони
(02) 439 0550
(02) 889 0055
(02) 889 0056

Факс
(02) 439 0659

Email

office@rittal.bg

Офис Варна
Александър Георгиев
0888 204 054
georgiev.a@rittal.bg


 

Неръждаема стомана
Бутонни кутии, неръждаема стомана
Premium Line KL, степен на защита IP 69K2), неръждаема стомана
BUS табло BG от неръждаема стомана
Premium пулт, степен на зашита IP 69K2),неръждаема стомана

 

Неръждаема стомана

stainless-steel stainless-steel

Клемни кутии KL виж страница 9
Компактни разпределителни и управляващи шкафове AE виж страница 12
Компактни разпределителни и управляващи шкафове AE, клас на защита IP 69K
виж Каталог 32, страница 310
Корпус на вратата с интегрирано управление виж страница 22
Конзолна система CP-S виж Каталог 32, страница 313
Стоящи системи виж Каталог 32, страница 317
Стоящи пултове AP виж страница 18
Системи компютърни шкафове виж страница 19
Система TS 8 виж страница 14
Единичен шкаф ES 5000 виж страница 16

[Нагоре]

 

Бутонни кутии, неръждаема стомана

button-enclosures

button-enclosures

[Нагоре]

 

Premium Line KL, степен на защита IP 69K2, неръждаема стомана

premium-line-kl

premium-line-kl

[Нагоре]

 

BUS табло BG от неръждаема стомана

bus-enclosure

bus-enclosure

Сертификати (без корпусите със силиконово уплътнение):
- TUV
- Корабния регистър Lloyds
- VDE
- UL
- C-UL

[Нагоре]

 

Premium пулт, степен на защита IP 69K2, неръждаема стомана

premium-pult

premium-pult

[Нагоре]

 

 
 
 

 
 
 
Индустриални табла и комуникационни шкафове